Skip to main content

CMC ANGAŻUJE się, by zostać zaufanym partnerem branży stalowej

Nasze piece elektryczne (EAF) produkują najwyższej jakości stal wykorzystując przerobiony złom metalowy. 

Produkcja odbywa się w siedmiu hutach z piecami elektrycznymi, dwóch micro hutach oraz jednej walcowni wtórnego przerobu w Stanach Zjednoczonych oraz w hucie z piecem elektrycznym w Polsce. W Polsce jesteśmy drugim największym producentem wyrobów długich. Nasza stal znajduje liczne zastosowania, w tym przy tworzeniu infrastruktury, na placach budów, w urządzeniach dla rolnictwa i maszynach, w ośrodkach serwisowych oraz w przetwórstwie.

Mając na uwadze globalne zapotrzebowania na stal, jedenaście hut firmy CMC w Ameryce i Europie dysponuje łączną roczną wydajnością wynoszącą niemal ośmiu milionów ton. Wytwarzając stal ze złomu w piecu elektrycznym łukowym, zużywamy znacznie mniej surowców niż huty posiadające wielkie piece. Wykorzystanie złomu pozwala obniżyć emisję CO2 o 58%.

Wraz z oddaniem do eksploatacji huty w Mesa w stanie Arizona w 2009 roku, firma CMC stała się pionierem najnowszych innowacji w technologii produkcji stali. Rozwiązanie to zostało również zastosowane przy budowie drugiej tego typu huty w Durant w stanie Oklahoma oddanej w 2017 roku. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie z powodzeniem działające w Stanach Zjednoczonych, a zostało ono opracowane i skonstruowane przez firmę CMC. To innowacyjne rozwiązanie do produkcji ciągłej seryjnej umożliwia wytapianie, odlewanie i walcowanie stali w jednym ciągu technologicznym, zapewniając wyższą wydajność i niższe koszty energii niż w przypadku tradycyjnego procesu stosowanego w minihutach.

Back to Top