Skip to content

1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy o CIT, zobowiązujące podatników do sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Zgodnie z nimi informacja ta podlega publikacji na stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Obowiązek ten dotyczy podatników, o których mowa w art. 27b ustawy o CIT, a więc tych, których przychody przekraczają 50 mln EUR oraz podatkowych grup kapitałowych - bez względu na wysokość osiąganych przychodów.

Z obowiązku publikacji zostały wyłączone informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Informacja o Realizacji Strategii Podatkowej za rok podatkowy 01.09.2020 – 31.08.2021

Informacja o Realizowanej Strategii Podatkowej za rok podatkowy 01.09.2021 – 31.08.2022

close right chevron right chevron left chevron play Commercial Metals Company