Skip to content

Strefa Dostawcy

Zakupy w CMC Poland Sp. z o.o. realizowane są przez:
Biuro Zakupów Strategicznych i Zagranicznych oraz Biuro Zakupów Krajowych

Zajmujemy się zakupami towarów (z wyłączeniem złomu) i usług na potrzeby produkcyjne, operacyjne i inwestycyjne dla wszystkich lokalizacji CMC Poland sp. z o.o. na terenie Polski. 

Dostawy realizowane są na podstawie akcji ofertowych w oparciu o Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług. Preferujemy współpracę z dostawcami, którzy posiadają wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością (ISO 9001, 14001, 45001), stosujący proekologiczne technologie, opakowania, środki transportu, dobre praktyki handlowe i reprezentują najwyższy poziom etyki zawodowej. Dostarczane towary i usługi winny być zgodne z naszymi wymaganiami jakościowymi i technicznymi uwzględniającymi regulacje prawne i inne wymagania, do których CMC Poland Sp. z o.o. się zobowiązała w zakresie ochrony środowiska oraz BHP. 

Szczegółowe informacje na temat materiałów, usług strategicznych i zagranicznych oraz dodatkowych wymagań można uzyskać pod:
numerami telefonów: +48 32 672 56 19 i +48 32 672 56 06
lub adresem email: strategic.purchases@cmc.com

Szczegółowe informacje na temat materiałów i usług z rynku krajowego oraz dodatkowych wymagań można uzyskać pod:
numerami telefonów: +48 32 672 56 25 i +48 32 672 56 08
lub adresem e-mail: zakupy.krajowe@cmc.com


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Instrukcja Ruchu
Instrukcja w sprawie system przepustkowego oraz zasad przebywania na terenie zakładów CMC Poland sp. z o.o.

Aneks nr 1 do Instrukcji Ruchu

Instrukcja BHP
Dokument dotyczący zasad bezpiecznego wykonywania usług na terenie CMC Poland Sp. z o.o. przez wykonawców zewnętrznych

Instrukcja Środowiskowa
Wymagania środowiskowe dla wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.

Status dostawcy w Reach


 

Usługi transportowe

Jeśli chcesz nawiązać współpracę z CMC Poland w zakresie transportu towarów skontaktuj się z naszym Biurem Transportu

Szczegółowe informacje na temat transportu samochodowego można uzyskać pod numerami telefonów: +48 32 672 57 88 i +48 32 672 57 49
lub adresem email: cmcp_transport@cmc.com

Szczegółowe informacje na temat transportu kolejowego i morskiego można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 672 57 76
lub adresem email: PL_kolej@cmc.com


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Instrukcja Ruchu
Instrukcja w sprawie system przepustkowego oraz zasad przebywania na terenie zakładów CMC Poland sp. z o.o.

Aneks nr 1 do Instrukcji Ruchu

Instrukcja BHP
Dokument dotyczący zasad bezpiecznego wykonywania usług na terenie CMC Poland Sp. z o.o. przez wykonawców zewnętrznych

close right chevron right chevron left chevron play Commercial Metals Company