Skip to main content

CMC ANGAŻUJE się w zapewnienie bezpieczeństwa soim pracownikom.

W Commercial Metals Company bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pracowników.

NASZYM CELEM JEST NALEŻYTE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW. Co to znaczy „NALEŻYTE” Należyte wykonywanie obowiązków polega na realizowaniu ich starannie, zgodnie z zasadami i w bezpieczny sposób. Byt rodzin pracowników CMC zależy od zapewnionych przez nich warunków i możliwości codziennego bezpiecznego powrotu do domu.

Wspieramy bezpieczne i zdrowe środowisko dla dobra wszystkich osób powiązanych z CMC, w tym dla dobra pracowników, dostawców, klientów i lokalnych społeczności. Nasze motto brzmi: „żaden wynik produkcyjny ani zyski nie są warte wypadku odniesionego przez pracownika”.

Zdecydowanie angażujemy się w działania na rzecz jakości i poświęcenia dla dobra klienta i bezpieczeństwa, co wyraża się tym, że nasza praca jest i będzie DZIŚ oraz JUTRO WYKONYWANA NALEŻYCIE.
 


OurCompany-Sustainability-Safety-1.jpg

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

W Commercial Metals Company bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem, dbamy więc o naszych pracowników, zapewniając środowisko, w którym bezpieczeństwo jest niezmiennie najważniejsze. Nasze wiodące w branży podejście do bezpieczeństwa jest częścią naszych Zasad przewodnich i stanowi podstawę wszystkich naszych działań i tego, co jest dla nas najważniejsze.

Pragniemy:

  • zapewnić zasoby niezbędne do spełnienia wszystkich obowiązujących wymogów prawnych i innych, jak również zapobiegania wypadkom i ciągłego, niezbędnego doskonalenia,
  • ograniczyć i wyeliminować zagrożenia poprzez procedury bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz programy gotowości na wypadek awarii,
  • zachęcać pracowników do aktywnego udziału w procesie bezpieczeństwa,
  • rozwijać, wdrażać i realizować procedury bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
  • systematycznie oceniać zgodność ze wszystkimi obowiązującymi procedurami BHP,
  • dążyć do ciągłego doskonalenia skuteczności naszych działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Back to Top