Skip to main content

Zielona stal

Jako odpowiedzialny obywatel korporacyjny Commercial Metals Company angażuje się w minimalizowanie swojego wpływu na środowisko i w ochronę zasobów dla dobra przyszłych pokoleń.

ŻADEN INNY MATERIAŁ NA ŚWIECIE NIE NADAJE SIĘ TAK DOBRZE DO RECYKLINGU JAK STAL. Jako jedna z największych na świecie firm zajmujących się recyklingiem, której proces produkcyjny jest zorganizowany w układzie pionowym, Odzyskany przez nas złom metalowy jest przetapiany na nową stal w piecach elektrycznych, walcowany na wyroby gotowe w naszych walcowniach i przetwarzany na odpowiednie długości, które pozwalają na ich wykorzystanie w amerykańskich projektach budowlanych i infrastrukturalnych.

W naszych procesach produkcyjnych w hutach zużywana jest mniejsza ilość zasobów naturalnych. Zakłady te powodują mniejszą emisję do środowiska niż jest to w przypadku technologii wielkopiecowej. Dzięki każdej odzyskanej tonie stali oszczędzamy 1130 kg rudy żelaza, 630 kg węgla i 55 kg wapienia. Wykorzystując jako surowiec złom zamiast świeżo wydobytych materiałów, zmniejszyliśmy emisję CO2 o 58%, co przekłada się na oszczędność zasobów naturalnych.

Firma CMC jest zaangażowana w prowadzenie działalności w sposób, który wspiera i promuje odpowiedzialność za środowisko. Realizujemy to zobowiązanie poprzez:

  • Przestrzeganie wszystkich regulacji w zakresie ochrony środowiska
  • Prowadzenie działalności w sposób ekologiczny
  • Stosowanie zasad ograniczania zużycia, ponownego wykorzystywania i recyklingu we wszystkich procesach
  • Promowanie odpowiedzialności za środowisko wśród pracowników
  • Dążenie do ciągłej poprawy naszej skuteczności w zakresie ochrony środowiska
 

Polityka środowiskowa

Zgodnie z Zasadami przewodnimi Commercial Metals Company, CMC dokłada wszelkich starań, aby odwdzięczyć się naszym społecznościom. Traktujemy poważnie odpowiedzialność, która wiąże się z byciem dobrym przedsiębiorcą i jesteśmy oddani sprawie wywierania pozytywnego wpływu na nasze lokalne społeczności, w których żyjemy i pracujemy.  W centrum naszych działań znajduje się zachęcanie do recyklingu, odzysku i ponownego wykorzystania materiałów odpadowych.

Wspierając te zasady, CMC ustanowiło niniejszą Politykę środowiskową. Biorąc pod uwagę warunki środowiskowe, w jakich działa CMC, zobowiązuje się ona do prowadzenia wszystkich działań biznesowych zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, pozwoleniami i upoważnieniami oraz wewnętrznymi wymogami regulującymi naszą działalność.  Zobowiązujemy się do prowadzenia działalności w sposób przyjazny dla środowiska.

CMC jest zaangażowana w zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez działanie w sposób przyjazny dla środowiska. Nasze zobowiązanie do przestrzegania przepisów jest również zobowiązaniem wobec naszych klientów. Staramy się prowadzić skuteczną komunikację z naszymi pracownikami, sąsiadami i interesariuszami oraz stale ulepszać nasz program zgodności z przepisami ochrony środowiska poprzez regularne oceny i postęp technologiczny.

Back to Top