Skip to content

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NASZE DZIAŁANIA

Uważamy, że uczciwość i transparentność to najlepsze podejścia do długoterminowego zrównoważonego rozwoju. Skuteczny mechanizm zarządzania CMC jest kluczowy w prezentowaniu naszych wartości, budowaniu zaufania akcjonariuszy i osiąganiu przyszłych sukcesów. Etyczne postepowanie oraz uczciwość stanowią sedno zasad przewodnich oraz promują naszą kulturę każdego dnia. CMC popularyzuje otwarta komunikację, transparentność i odpowiedzialność jednocześnie mając na uwadze dobro naszych akcjonariuszy. Fundamentalne znaczenie dla naszego sukcesu ma fakt, że zarówno liderzy jak i pracownicy przestrzegają najwyższych standardów etycznych naszego postępowania w biznesie w podejmowanych przez nich kontaktach z klientami, pracownikami, społecznościami i inwestorami.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszymi Zasadami Przewodnimi.


 
Informacje & Polityki


  • CMC koncentruje się na współpracy z partnerami, którzy w podobny sposób podchodzą do zrównoważonego rozwoju. Utrzymanie odpowiedzialnej i rzetelnej bazy dostawców stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju biznesu i spełnia oczekiwania naszych interesariuszy.  W regularny sposób prowadzimy ocenę naszych dostawców, współpracując z kluczowymi dostawcami wyznaczamy cele i poziomy referencyjne, aby promować efektywność i wzmacniać nasz łańcuch dostaw.

    CMC wdrożyło stosowne polityki i procesy, aby budować niezawodne łańcuchy dostaw, oparte o zasady odpowiedzialności społecznej i przyjazne dla środowiska. Wierzymy, że utrzymywanie transparentnych i pełnych szacunku relacji stanowi fundament dobrych praktyk w biznesie. Naszym celem jest pozyskiwanie dostaw i materiałów z rzetelnych i odpowiedzialnych źródeł.

    Kliknij tutaj, w celu zapoznania się z naszym Kodeksem Postępowania Dostawców.
  • Commercial Metals Company (CMC) i jej pracownicy na różne sposoby uczestniczą w procesie polityki publicznej w Stanach Zjednoczonych.

    Spółki, w ten sam sposób jak obywatele, często dzielą się informacjami i stanowiskami dotyczącymi polityki państwa. Commercial Metals Company bierze udział w tym procesie na kilka sposobów. Po pierwsze,  organizuje działania w taki sposób, by na bieżąco informować polityków, oraz decydentów o kluczowych kwestiach związanych z naszą działalnością. Jesteśmy również członkami wiarygodnych stowarzyszeń handlowych oraz innych organizacji, które reprezentują i promują nasz przemysł. Nasi pracownicy często uczestniczą w rozmaitych kampaniach politycznych poprzez Komitet Działań Politycznych CMC (PAC) w USA.      

    Kliknij tutaj, aby zapoznać się z nasza Polityką Dotacji Politycznych.Zarządzanie ryzykiem

Rada Dyrektorów jest najwyższym organem zarządczym w CMC i jest odpowiedzialna za zatrudnianie Kierownictwa najwyższego szczebla. Rada oraz jej Komitety są odpowiedzialne za monitorowanie i ocenę istotnych ryzyk dla naszego biznesu - w tym ryzyk związanych z kwestiami ESG. Kliknij tutaj, aby poznać Strukturę organów zarządczych w korporacji.

Zrównoważony rozwój zawsze był integralną częścią kultury i strategii biznesowej CMC. Komitet ds. ryzyk - składający się z członków Kierownictwa najwyższego szczebla oraz kluczowych liderów - jest odpowiedzialny za definiowanie, identyfikowanie i ocenę różnych ryzyk dla CMC, sporządzanie polityk i procedur zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz zarządzanie ryzykiem w codziennym funkcjonowaniu. Dotyczy to również monitorowania, oceny i ustalania priorytetów w zakresie potencjalnych ryzyk ESG. Komitet ds. ryzyk odbywa regularne posiedzenia w ciągu roku i przedstawia roczną ocenę ryzyka lub cykliczne aktualizacje Radzie Dyrektorów lub odpowiedniemu Komitetowi Rady. Rada dokonuje oceny ryzyk i przeglądu sposobów złagodzenia ryzyk, w tym określenia strategii reagowania i monitorowania postępów.

close right chevron right chevron left chevron play Commercial Metals Company