Skip to content

Kiedy mówimy “liczy się wnętrze”, mamy na myśli to w jaki sposób postępujemy, prowadzimy naszą działalność. Wszystko zaczyna się od fundamentalnych wartości. Nasze zasady przewodnie są dla nas wyznacznikiem podejmowanych przez nas decyzji, działań i sposobu postępowania. Formują one kodeks, który przenika granice kulturowe i geograficzne oraz kształtuje nasze podejście do różnorakich spraw. Kierowanie się naszymi zasadami wymaga od spełniania najwyższych standardów we wszystkich aspektach biznesu na całym świecie. Zasady te opierają się na dwóch prostych założeniach- uczciwości i dbania o dobro innych.   

 

NASZE ZASADY PRZEWODNIE


Jesteśmy

po to, aby zapewnić innowacyjne produkty i rozwiązania. CMC jest producentem stali, która wzmacnia i stanowi silną podporę dla wielu gałęzi przemysłu. Naszym celem jest oferowanie wiodącego poziomu obsługi klienta, tworzenie środowiska sprzyjającego sukcesom pracowników, wspieranie lokalnej społeczności i tworzenie wartości dla inwestorów. Dzięki takim działaniom, możemy sprawić, że świat w którym żyjemy jest bardziej stabilny, bezpieczny i zrównoważony.

Zawsze będziemy

Stawiać klienta na pierwszym miejscu
Uważamy, że odniesiemy sukces, jeśli skoncentrujemy się na ich potrzebach. Poświęcamy naszą uwagę na zrozumienie ich oczekiwań i potrzeb oraz wprowadzamy kreatywne rozwiązania, które wnoszą wartość dodaną do ich działalności. 

Dbać o naszych pracowników​
Dbamy o nich, tworząc miejsce pracy, w którym kwestie bezpieczeństwa stawiamy na pierwszym miejscu. Naszym pracownikom zapewniamy możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Każda osoba w naszej organizacji traktowana jest sprawiedliwie, a jej opinie są szanowane. Tworzymy kulturę, która przełamuje konwencjonalny sposób myślenia, promuje pracę zespołową i sukces, wymaga poczucia odpowiedzialności. 

Wspierać lokalną społeczność
Poważnie traktujemy naszą rolę jako odpowiedzialnej globalnej firmy zaangażowanej w działalność na rzecz lokalnej społeczności, w której żyjemy i pracujemy.

Tworzyć wartość dla inwestorów
Dążymy do zdobycia pozycji najsilniejszej firmy w branży hutniczej, wykazując się działaniami na rzecz poprawy efektywności kosztowej, skutecznie wykorzystując zasoby i realizując cel jakim jest stały i rentowny wzrost. 

Stale wierzymy

 • że działamy zgodnie z naszymi zobowiązaniami w sposób odpowiedzialny i z zachowaniem szacunku wobec innych
 • że naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i dobrostan naszych pracowników
 • że naszymi działaniami promujemy współpracę i razem, jako zespół, dążymy do osiągnięcia wyjątkowych rezultatów
 • w ciągłe doskonalenie podejmując się optymalizacji wszystkich naszych działań


 

awards_and_recognition_headline-photo_Polish.png
 • Concrete Reinforcing Steel institute (CRSI) Nagroda za doskonałe wyniki w zakresie bezpieczeństwa – zero wypadków – 36 lokalizacji (2020), 38 lokalizacji (2019), 18 lokalizacji (2018), 19 lokalizacji (2017), 21 lokalizacji (2016)
 • Concrete Reinforcing Steel institute (CRSI) Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa, za wyniki poniżej 50% średniej krajowej – 9 lokalizacji (2020), 5 lokalizacji (2019), 16 lokalizacji (2018), 15 lokalizacji (2017), 5 lokalizacji (2016)
 • Lider Bezpieczeństwa Technicznego - dyplom uznania wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego w kategorii "Eksploatujący urządzenia techniczne"- wyróżnienie dla CMC w 2019 roku w V edycji rankingu Urzędu Dozoru Technicznego.
 • Nagroda SMA Zero Lost Time Award (zero wypadków w pracy) przyznana dla CMC Florida (w 2020 roku) oraz CMC Steel Arizona i CMC Steel Arkansas (w 2019 roku)
 • 2017 roku CMC Impact Metals zostało nagrodzone nagrodą dla Najlepszego Dostawcy Roku wg Great Dane Trailers,
 • W 2012 roku Nagroda dla Najlepszego Producenta Stali oraz Nagroda American Metal Market za Najlepszą stal 
 • CMC znalazło się w gronie  Czołowych Dostawców uznanych przez EATON, ten prestiżowy status przyznawany jest tylko 200 z 25 000 dostawców.
 • Wyróżnienie Czołowy północnoamerykański dostawca złomu wg Alcoa (ang. Top Ten North American Scrap Supplier)
 • Według Ankiety Satysfakcji Klienta BSI/InfoQuest, Recykling CMC plasuje się w pierwszej setce w porównaniu do innych zakładów przemysłowych
 • 2018 roku Nagroda Partner Roku dla CMC Steel w Oklahomie 
 • W 2018 i 2019 roku CMC Poland Sp.z o.o. otrzymało  Nagrodę Dobry Pracodawca  w ramach XII i XIII edycji Ogólnopolskiego Programu Liderów Społecznej Odpowiedzialności
 • W 2018 na corocznej Konferencji Texas Diversity and Leadership przedstawiono listę 25 najlepszych firm pod względem różnorodności (2018 Top 25 Company for Diversity in Texas)
 • CMC Steel South Carolina otrzymało w 2019 roku nagrodę Patriot Award jako wyraz uznania wsparcia udzielanego dla pracowników, którzy służą w National Guard and the Reserve (Gwardia Narodowa US oraz Rezerwa)
 • Wyróżnienie przyznane przez organizację Women on Boards za 20% reprezentację kobiet w Radzie Dyrektorów (2020)
 • CMC Poland według magazynu Forbes znalazła się pośród 300 najlepszych pracodawców w Polsce ( na 7 miejscu w kategorii „Produkcja i przetwarzanie surowców, materiałów budowlanych, metalu i papieru” oraz na 157 miejscu w ogólnej klasyfikacji pracodawców.)
 • Wyróżnienie Deal of the Year (Transakcja Roku) przyznane przez S&P Global Platts Global Metals Awards (2019)
 • CMC otrzymało nagrodę Steel Manufacturers Association's Achievement in Innovation Award (2019)
 • CMC zostało nagrodzone Steelmaker of the Year Award przez Association of Iron & Steel Technology (2019)
 • Wyróżnienie nagrodą S&P Global Platts CEO of the Year Award (2020)
close right chevron right chevron left chevron play Commercial Metals Company