Skip to main content

Zrównoważony rozwój

Pomimo faktu, iż Raport o zrównoważonym rozwoju firmy publikujemy po raz pierwszy, CMC już od 1915 roku, czyli od utworzenia pierwszego zakładu złomowego, kieruje się głównymi zasadami zrównoważonego rozwoju.

Od tego czasu rozwinęliśmy się w globalną firmę branży stalowej działającą w obszarach recyklingu, produkcji, przetwórstwa, marketing i dystrybucja, posiadającą swoje oddziały na całym świecie.

Chociaż zakres naszej działalności znacznie się poszerzył, nasze zaangażowanie i podejście do zasad zrównoważonego rozwoju- solidne zasady etyki biznesowej, zarządzanie środowiskiem, szacunek dla jednostki oraz dbanie o naszą lokalną społeczność- pozostają niezmienne od lat.

W naszym raporcie, wyjaśnimy w jaki sposób w drugim stuleciu istnienia firmy będziemy realizować strategie społecznej odpowiedzialności biznesu. W CMC odpowiedzialność społeczna nie jest nowym trendem a zrównoważony rozwój to nie nagłe spostrzeżenie. CMC realizuje cele w tym obszarze już od ponad stu lat i wierzymy, że w kolejnych latach nasze zaangażowanie będzie kontynuowane.

W 2014 roku nasze inicjatywy zrównoważonego rozwoju skupione były głównie na obszarach, które w ocenie istotności zostały zidentyfikowane jako bardzo ważne dla naszych akcjonariuszy i istotne z punktu widzenia sukcesu biznesowego. Uwzględniają one m.in.:

  • przejrzysty system zarządzania
  • solidne zasady etyczne
  • bezpieczne i szczęśliwe życie naszych pracowników
  • aktywne zaangażowanie społeczności lokalnych
  • odpowiedzialne zarządzanie środowiskiem oraz efektywne korzystanie z zasobów naturalnych

…i podejmując te wszystkie wysiłki tworzymy wartość dla naszych akcjonariuszy.

Back to Top