Skip to main content

O firmie CMC

Ponad 100 lat zaangażowania

Jesteśmy firmą założoną w roku 1915, dysponującą początkowo jednym oddziałem, w którym prowadzona była działalność recyklingowa, która z czasem stała się prężnie działającym przedsiębiorstwem, jednym z najwięszych przetwórców złomu i producentów stali w Stanach Zjednoczonych. Nasza pionowa struktura zrewolucjonizowała sposób, w jaki obecnie działa branża stalowa.

Nasza firma znalazła się wśród 1000 największych przedsiebiorstw w rankingu Fortune 1000. Jesteśmy globalną firmą branży hutniczej, której celem jest oferowanie wiodącego poziomu obsługi klienta, tworzenie środowiska sprzyjającego sukcesom pracowników, wspieranie lokalnej społeczności i tworzenie wartości dla inwestorów. W celu uzyskania dodatkowych informacji o naszej współpracy z lokalnymi społecznościami kliknij tutaj.

Zwracamy szczególną uwagę na wpływ jaki nasza firma ma na środowisko naturalne. W związku z tym jesteśmy zaangażowani w proces, który ma na celu minimalizację emisjii dwutlenku węgla do środowiska oraz ochronę naturalnych zasobów dla przyszłych pokoleń.
 

Jesteśmy liderami w naszej branży

Jesteśmy liderem branży hutniczej stosującym innowacyjne rozwiązania w każdym aspekcie prowadzonej przez nas działalności

myCMC

CMC oferuje najwyższy poziom obsługi klienta w naszej branży. W pełni rozumiemy, że czas naszego klienta jest  najważniejszy, dlatego opracowaliśmy i wdrożyliśmy aplikację myCMC, która jest dopasowana do potrzeb naszych klientów. Za pomocą jednego kliknięcia , bez względu na miejsce pobytu, nasi klienci są w stanie uzyskać dostęp do  informacji w czasie rzeczywistym. Obecnie portal myCMC dostępny jest tylko dla naszych hut i zakładów prefabrykacji. Nasi eksperci IT pracują nad wdrożeniem portalu we wszystkich pozostałych oddziałach biznesowych.

 

Nowoczesna technologia w hucie

Nowa huta Commercial Metals Company w Mesa, w stanie Arizona to nie tylko najnowocześniejszy zakład w Ameryce. To huta, która oferuje możliwości i perspektywy rozwoju na wielu poziomach. Od  uruchomienia technologicznie zaawansowanej huty we wrześniu 2009 roku, CMC Steel Arizona stale  udoskonala połączenie technologii elektrycznego pieca łukowego oraz urządzenia do ciągłego odlewania stali. Imponująco niski poziom emisji sprawia,  że jest to najbardziej przyjazny dla środowiska zakład hutniczy.  Dzięki połączeniu niższego zużycia energii, niższych kosztów, wysokiej wydajności oraz najnowocześniejszej technologii huta CMC Steel Arizona wyznacza nowe trendy dla przemysłu hutniczego.

Stal wielogatunkowa 1Series-BPS

Innowacyjna stal  wielogatunkowa CMC znana pod nazwą 1Series-BPS, to jeden gatunek stali spełniający specyfikację wielu innych gatunków. Gatunek ten jest wytwarzany dzięki wykorzystaniu wieloletnich praktyk i procedur stalowniczych i walcowniczych, co pozwoliło na uzyskanie kontroli nad właściwościami chemicznymi i fizycznymi produktu, który dostępny jest  w formie płaskowników, kątowników, ceowników, prętów okrągłych i kwadratowych.

Kim jesteśmy

Jesteśmy globalną firmą branży hutniczej, której celem jest oferowanie wiodącego poziomu obsługi klienta, tworzenie środowiska sprzyjającego sukcesom pracowników, wspieranie lokalnej społeczności i tworzenie wartości dla inwestorów.

Jakie są nasze działania

Wszystkie nasze działania koncentrują się na kliencie. Uważamy, że odniesiemy sukces, jeśli skoncentrujemy się na ich potrzebach. Poświęcamy naszą uwagę na zrozumienie ich oczekiwań i potrzeb oraz wprowadzamy kreatywne rozwiązania, które wnoszą wartość dodaną do ich działalności.
Angażujemy się wobec pracowników. Dbamy o nich, tworząc miejsce pracy, w którym kwestie bezpieczeństwa stawiamy na pierwszym miejscu. Naszym pracownikom zapewniamy możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Tworzymy kulturę, która przełamuje konwencjonalny sposób myślenia, promuje pracę zespołową i sukces, wymaga poczucia odpowiedzialności.
Wspieramy lokalną społeczność. Poważnie traktujemy naszą rolę jako odpowiedzialnej globalnej firmy zaangażowanej w działalność na rzecz lokalnej społeczności, w której żyjemy i pracujemy.
Tworzymy wartość dla inwestorów. Dążymy do zdobycia pozycji najsilniejszej firmy w branży hutniczej, wykazując się działaniami na rzecz poprawy efektywności kosztowej, skutecznie wykorzystując zasoby i realizując cel jakim jest stały i rentowny wzrost.
 

Jakie są nasze przekonania

 • Działać z rzetelnością, przestrzegając zobowiązań, ponosząc odpowiedzialność za swoje czyny i postępując z szacunkiem dla innych.
 • Dążyć do tego, aby bezpieczeństwo pracowników stało się głównym priorytetem.
 • Promować współpracę, działając razem jako zespół w celu zapewnienia wyjątkowych rezultatów.
 • Promować doskonalenie, stawiając sobie wyzwania, aby usprawniać wszystko, co robimy.

Spółka CMC i jej pracownicy podejmują konkretne działania w zakresie bezpieczeństwa w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w przyszłosci. CMC wykorzystuje wskaźnik PSM do pomiaru wszystkich działań i czynności mających na celu zmniejszenie liczby wypadków i zdarzeń niebezpiecznych. Zastosowanie wskaźnika PSM pozwala na zaangażowanie wszystkich pracowników w proces poprawy bezpieczeństwa oraz zmniejszenia liczby wypadków.

Zdarzenia PSM:

 • Wszystkie zdarzenia nie podlegajace zgloszeniu do OSHA  np. zdarzenia potencjalnie wypadkowe
 • Wszystkie działania korygujące wynikające ze zdarzeń niebezpiecznych
 • Zadania wynikające z audytów bezpieczeństwa
 • Działania komisji bezpieczeństwa
 

Wszystkie działania związane z inspekcjami i obchodami

 • Wszelkie zadania zwiazane z audytem
 • Obserwacje w oparciu o właściwe postępowanie (BBS, audyt SMAT)   
 • Inspekcje Blokada-Znak
CONNECT
Back to Top