Skip to content

Rozwój Zawodowy

Pomagamy naszym pracownikom w rozwoju zawodowym. W CMC zachęcamy naszych pracowników do poszukiwania nowych możliwości, wspólnie świętujemy awanse oraz udaną realizację projektów. Dzięki szkoleniom wewnętrznym oraz umożliwieniu przejścia pracowników do innych działów/oddziałów, w których chcą pracować, każdego roku setki pracowników CMC z powodzeniem obejmuje nowe stanowiska i role. Każdemu zapewniamy środki i stwarzamy możliwości do osiągnięcia celów osobistych i zawodowych. Jeżeli lubisz wyzwania i jesteś zmotywowany, 350 kursów on-line oraz doświadczenia nabywane w trakcie pracy pozwolą Ci osiągnąć wyznaczone cele zawodowe.

Przy dużej dostępności rozmaitych szkoleń, coachingu oraz możliwości nabywania uprawnień,  CMC oferuje wsparcie i wskazówki, które są bardzo pomocne w przechodzeniu przez kolejne szczeble rozwoju zawodowego.

 • Program rozwoju i szkolenia dla absolwentów
 • Program dla stażystów z wydziałów elektrycznych i mechanicznych (Maintenance Electrical and Mechanical Apprenticeship Program)
 • Szkolenie dotyczące zarządzania (Essentials of Management Training)
 • Management Trainee Program
 • Programy rozwoju kadry menadżerskiej (Management & Leadership Development Programs)
 • Program rozwoju umiejętności pracowników technicznych (21st Century Steelmaker Program for the advancement of the technical workforce)
 • Szkolenia on-line oraz mobilne moduły szkoleniowe

Dobre Samopoczucie

Troska o zdrowie i dobre samopoczucie pracownika jest w CMC jednym z priorytetów. Z tego powodu nasza oferta skierowana do pracowników wykracza poza opiekę zdrowotną. Dla naszych pracowników i ich rodzin mamy więc do dyspozycji następujące programy*:

 • Opieka medyczna i stomatologiczna
 • Wsparcie w przypadku krótko-terminowej i długo-terminowej niezdolności do pracy
 • Ubezpieczenie na życie i NW
 • Plan emerytalny
 • Pracowniczy program zakupu akcji
 • Konto pracownika w systemie kafeteryjnym
 • Program wsparcia dla pracowników
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Program stypendialny

*Nie wszyscy pracownicy są uprawnieni do uczestnictwa w planach opisanych powyżej. Możliwość skorzystania z tej oferty zależy od postanowień zbiorowego układu pracy, zaszeregowania pracownika i/lub dokumentów odnoszących się do indywidualnego pracownika.

close right chevron right chevron left chevron play Commercial Metals Company