Skip to main content

Produkcja przyjazna dla środowiska

CMC Recycling w Polsce angażuje się w ochronę środowiska na rzecz przyszłych pokoleń.

Stosujemy najnowocześniejsze technologie aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Przestrzeganie przepisów i regulacji krajowych oraz lokalnych jest traktowane jako minimalny wymóg stawiany naszym zakładom. CMC Poland sp. z o.o. nieustannie stara się znajdować lepsze rozwiązania służące ochronie środowiska.

Produkty, których nie kupujemy oraz produkty, które kupujemy z certyfikatem

 • Odpady niebezpieczne (w tym azbest)
 • Płytki drukowane, transformatory, kondensatory
 • Wszelkie chlorofluorowęglany
 • Stateczniki
 • Butle na gaz i inne pojemniki na sprężone gazy (w tym na propan)
 • Akumulatory niklowo-kadmowe
 • Materiały radioaktywne
 • Rtęć i przełączniki o stykach rtęciowych
 • Płytki drukowane zawierające elementy takie jak kondensatory i stateczniki
 • Rury żelazne i ołowiane
 • Zaplombowane kontenery
 • Wszelkiego rodzaju płyny
 • Materiały radioaktywne
 • Materiały łatwopalne
 • Śmieci, beton i inne materiały nie nadające się do recyklingu
 • Pęknięte, uszkodzone lub przeciekające baterie
 • Urządzenia biurowe i elektroniczne, takie jak faksy, kopiarki, skanery, komputery, monitory, magnetowidy, odtwarzacze DVD, telewizory i inny domowy sprzęt RTV.
 • Materiały o silnym lub nieprzyjemnym zapachu
 • Materiały zawierające azbest
 • Niezidentyfikowane materiały

 

 

Materiały, które kupujemy na podstawie certyfikatów:
 • Transformatory – konieczne świadectwo transformatora i zgoda kierownika oddziału
 • Zbiorniki lub pojemniki  - nie mogą zawierać części metalowych i musi być do nich dołączone świadectwo czyszczenia CMC
 • Beczki - konieczne świadectwo DCON i zgoda kierownika oddziału

 

Back to Top