Skip to main content

Pełna oferta złomu stalowego

ZŁOM STALOWY WSADOWY

Złom stalowy wsadowy- przygotowywany jest w taki sposób aby jego postać, wymiary, skład chemiczny oraz masa nasypowa umożliwiały ekonomiczne i bezpieczne wykorzystanie go jako materiał wsadowy w procesie stalowniczym.
Klasy złomu wsadowego:HZ-E3G; HZ-EHRM;HZ-E1;HZ-E8;HZ-E5H.

ZŁOM STALOWY NIEWSADOWY

Złom niewsadowy- nie nadający się do bezpośredniego użycia w procesie stalowniczym. Wymaga przerobu ręcznego lub mechanicznego w celu usunięcia zanieczyszczeń metalicznych i niemetalicznych, oraz uzyskania odpowiedniej postaci, wymiarów oraz masy nasypowej umożliwiającej ekonomiczne i bezpieczne wykorzystanie go jako materiał wsadowy w procesie stalowniczym.
Klasy złomu niewsadowego: N2;N5;N7;N10;ENS.

W dostarczonym złomie nie mogą znajdować się żadne materiały niebezpieczne, wybuchowe, pochodzenia wojskowego, radioaktywne, nieprzerobione butle gazowe i zbiorniki LPG, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub jego części oraz zanieczyszczenia niemetaliczne jak: żużel, smoła, drewno, tworzywa sztuczne, smary, ziemia, szkło, guma, akumulatory, gaśnice, opony, opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach i olejach.

Back to Top