Skip to main content

Zaangażowanie społeczne

Jako odpowiedzialny obywatel korporacyjny Commercial Metals Company uważa, że ponosi odpowiedzialność za dążenie do tego, aby lokalne społeczności, w których działa stawały się silniejsze, zdrowsze i tętniące życiem.

Poprzez darowizny w naturze i wolontariat naszych pracowników na rzecz organizacji non-profit koncentrujemy się na różnorodnej działalności filantropijnej:

  • Inicjatywy zdrowotne i społeczne na rzecz rodzin znajdujących się u dołu piramidy ekonomicznej
  • Organizacje artystyczne i kulturalne
  • Programy edukacyjne dla dzieci z rodzin społecznie upośledzonych

CMC i nasi pracownicy od 30 lat współpracują z organizacją United Way, dokonując darowizn w naturze oraz świadcząc pracę w ramach wolontariatu na rzecz osób potrzebujących.

Back to Top