Skip to main content

CMC ANGAŻUJE się terminowe dostarczanie wyrobów

Aby zapewnić najlepszą ofertę dla klientów z branży budowlanej, firma CMC produkuje wiele rodzajów prefabrykowanych wyrobów stalowych.

W naszych zakładach produkcyjnych na terenie Północnej Ameryki oraz w Polsce, w tym prefabrykacji prętów zbrojeniowych i elementów konstrukcji, zakładach produkujących słupy ogrodzeniowe, w zakładach zajmujących się obróbką cieplną, w zakładach produkujących siatkę drucianą oraz w hurtowniach wyrobów budowlanych, firma CMC dysponuje zdolnościami produkcyjnymi na poziomie dwóch i pół miliona ton rocznie.

Zakłady przetwórcze firmy CMC obsługują inwestycje prywatne i publiczne, a także realizują dostawy na potrzeby rozbudowy infrastruktury i dla branży energetycznej. Nasz doświadczony zespół wyprodukował prefabrykowane wyroby stalowe na potrzeby wielu wybitnych przedsięwzięć na całym świecie, w tym obiektów sportowych, portów lotniczych, mostów, węzłów kolejowych oraz innych elementów infrastruktury.

Back to Top