Skip to content

Nasze zobowiązanie do ochrony prywatności

CMC Poland Sp. z o.o. i Commercial Metals Deutschland GmbH zawiadamiają, iż nie są administratorem strony internetowej www.cmc.com.

Użytkowniku/kontrahencie przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych zapoznaj się z informacjami dotyczącymi ich przetwarzania.

Zawarte poniżej klauzule informacyjne RODO - CMC Poland Sp. z o.o. oraz RODO – Commercial Metals Deutschland GmbH mają zastosowanie do osób fizycznych udostępniających swoje dane osobowe tym spółkom z grupy Commercial Metals Company prowadzącym działalność na terenie Europy.

Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres:

  1. iod.poland@cmc.com - w przypadku przetwarzania danych przez CMC Poland Sp. z o.o.
  2. iod.cmcd@cmc.com - w przypadku przetwarzania danych przez Commercial Metals Deutschland GmbH

Inspektor Ochrony Danych CMC Poland Sp. z o.o.
Monika Lecińska,
kontakt: iod.poland@cmc.com

 

close right chevron right chevron left chevron play Commercial Metals Company