Skip to content

MINIMALIZUJEMY NASZ WPŁYW NA ŚRODOWISKO I CHRONIMY ZASOBY NATURALNE

Stal należy do materiałów najczęściej przetwarzanych w procesie recyklingu. Tylko kilka firm może pochwalić się takimi ilościami przetworzonego złomu jak CMC.  W naszych zakładach, złom po przetopieniu na stal w piecach elektrycznych, jest walcowany w walcowniach lub przetwarzany na  wyroby gotowe zgodnie z wymaganiami klientów i wykorzystywany w projektach na całym świecie. Pionowo zintegrowany proces produkcyjny opisany powyżej pozwala na znaczne ograniczenie składowanych odpadów. W USA liczba ta sięga 18 miliardów funtów rocznie. Jest to ilość wystarczającą do wypełnienia basenu olimpijskiego 11 razy dziennie przez cały rok!

Stale szukamy sposobów na bardziej efektywny i czystszy sposób prowadzenia recyklingu. Nasza innowacyjna technologia wytapiania stali w piecach elektrycznych pozwala na zużycie mniejszej ilości zasobów naturalnych i generuje niższe emisje do środowiska niż w przypadku technologii  wielkopiecowych. Dzięki każdej przetopionej tonie złomu oszczędzamy 1130 kg rudy żelaza, 630 kg węgla i 55 kg wapienia, co przekłada się na oszczędność zasobów naturalnych. Wykorzystując złom jako główny materiał wsadowy, zmniejszyliśmy emisję CO2 o 58%.

osiągane rezultaty

100%

STALI POCHODZĄCEJ Z RECYKLINGU WYKORZYSTYWANE JEST DO PRODUKCJI NASZYCH NOWYCH WYROBÓW

 

8X

MNIEJ CO2 DZIĘKI TECHNOLOGII EAF W PORÓWNANIU DO HUT STALI WYKORZYSTUJĄCYCH INNE TECHNOLOGIE

84%

NIŻSZE ZUŻYCIE ENERGII NIŻ ŚREDNIA W NASZEJ BRANŻY

Firma CMC jest zaangażowana w prowadzenie działalności w sposób, który wspiera i promuje odpowiedzialność za środowisko, skupiając się na następujących kluczowych obszarach: 

  • Zachęcanie do recyklingu, odzysku i ponownego wykorzystania we wszystkich procesach, o ile jest to możliwe  
  • Zwiększenie efektywności energetycznej procesów  
  • Zwiększenie wskaźnika ponownie wykorzystanej wody 
  • Promowanie większej świadomości i odpowiedzialności za środowisko wśród naszych pracowników   
  • Ograniczenie emisji dwutlenku węgla 

W celu dalszego ograniczania zużycia energii, CMC we współpracy z Departamentem Energii rządu USA bierze udział w programie “Better Buildings, Better Plants”. Inicjatywa ta ma na celu ustawiczną poprawę w obszarze oszczędzania energii w całym przemyśle USA. Dzięki udziałowi w tym programie CMC angażuje się w poprawę wydajności w naszych działaniach operacyjnych. Ponadto, efektywne wykorzystanie  energii jest podstawowym kryterium branym pod uwagę przy zakupach i  modernizacji urządzeń  w naszych wszystkich lokalizacjach.
 

POLITYKA ŚRODOWISKOWA  

Zgodnie z Zasadami przewodnimi Commercial Metals Company, CMC dokłada wszelkich starań, aby odwdzięczyć się naszym społecznościom lokalnym. Traktujemy poważnie odpowiedzialność, która wiąże się z byciem dobrym przedsiębiorcą i jesteśmy oddani sprawie wywierania pozytywnego wpływu na nasze lokalne społeczności, w których żyjemy i pracujemy.  W centrum naszych działań znajduje się zachęcanie do recyklingu, odzysku i ponownego wykorzystania materiałów odpadowych.
 
CMC zobowiązuje się do prowadzenia wszystkich działań biznesowych zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, pozwoleniami i upoważnieniami oraz wewnętrznymi wymogami regulującymi naszą działalność.   

Staramy się prowadzić skuteczną komunikację z naszymi pracownikami, sąsiadami i akcjonariuszami oraz stale pracować nad naszym programem zgodności z przepisami ochrony środowiska poprzez regularne oceny i usprawnienia technologiczne. Dzięki identyfikowaniu obszarów, w których jest potencjał do poprawy, zapobiegamy zanieczyszczeniom, minimalizujemy wpływ na środowisko oraz wykorzystujemy nowoczesne technologie, by prowadzić działalność w bardziej czysty i zrównoważony sposób.


CMC_Green_Building_LEED.png

 

CMC WSPIERA INICJATYWĘ  THE LEED® 

CMC angażuje się w zrównoważony rozwój począwszy od recyklingu, po produkcję i fabrykację. Staramy się przede wszystkim w transparentny sposób raportować wpływ naszej działalności na naturalne środowisko.
 
Wspieramy działania  U.S. Green Building Council i aktywnie uczestniczymy w LEED [system oceny wielokryterialnej budynków LEED]. LEED to najpowszechniej na świecie stosowany system certyfikacji budynków przyjaznych środowisku,  zapewniający weryfikację budynku prowadzoną przez niezależnych weryfikatorów potwierdzającą, że budynek został zaprojektowany i zbudowany zgodnie z wymaganiami mającymi na celu poprawę wydajności w zakresie wielu parametrów.

Wszystkie huty należące do CMC do produkcji stali wykorzystują najnowocześniejsze technologie pieców elektrycznych. Technologie te pozwalają na wykorzystanie złomu jako głównego materiału wsadowego w procesie wytapiania, który stanowi 98% całości przetwarzanego materiału. Przy wysokim udziale procentowym materiałów pochodzących z recyklingu, wszystkie produkty CMC odgrywają ważną rolę w “zielonym budownictwie” i mają pozytywny udział w systemie ratingowym LEED®.

CMC może dostarczyć prefabrykowane pręty zbrojeniowe, które  spełniają wymagania LEED zgodnie z LEED® v4 lub LEED® v3 (2009)  oraz wymagania deklaracji środowiskowej produktu USGBC EPD.

W dniu 31 października 2016 roku USGBC oficjalnie przeszło na LEED® v4. Wygaszenie wersji LEED® v3 zostało zaplanowane na 31 lipca 2021r. W przypadku pytań lub wątpliwości poniżej wskazane linki przekierują Państwa do stron z informacjami z nowej wersji LEED® v4 jak również LEED® v3 w zakresie projektów zakwalifikowanych przez istniejący system ewaluacji.

LEED® v4

Analiza została przeprowadzona zgodnie z North American Product Category Rule (PCR) opracowaną przez  SCS Global Services for Designated Steel Construction Products (SCS 2015) oraz zweryfikowana i certyfikowana przez  ASTM zgodnie z normami  ISO 21930 oraz 14025.

W celu spełnienia wymagań  LEED® v4, zostały opracowane środowiskowe deklaracje produktu (EPD) dla następujących wyrobów hutniczych produkowanych w hutach CMC. 

EPD dla prętów oraz lekkich kształtowników  
Kliknij tutaj, aby pobrać EPD dla prętów oraz lekkich kształtowników wyprodukowanych w  Birmingham, AL; Magnolia, AR; Cayce, SC oraz Seguin, TX. 

EPD dla walcówki  
Kliknij tutaj, aby pobrać EPD dla walcówki wyprodukowanej w  in Jacksonville, FL. 

EPD dla stali zbrojeniowej (pręty żebrowane)  
Kliknij tutaj, aby pobrać EPD dla prętów żebrowanych wyprodukowanych w  in Mesa, AZ; Jacksonville, FL; Sayreville, NJ; Durant, OK; Cayce, SC; Knoxville, TN oraz Seguin, TX. 

EPD dla stali zbrojeniowej (pręty żebrowane) – Kalifornia 
Kliknij tutaj, aby pobrać EPD dla prętów żebrowanych wyprodukowanych w  Rancho Cucamonga, CA.

LEED® v3 (2009)

Mając na uwadze geograficzne rozproszenie  naszych zakładów złomowych, hut i zbrojarni, zakłady  CMC znajdują się w odległości 800 km od potencjalnych placów budowy w Stanach Zjednoczonych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kliknięcie w poniższy link.

Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje CMC LEED v3 (2009)

poprzednie raporty
close right chevron right chevron left chevron play Commercial Metals Company