Skip to content
Commercial Metals Company reaguje i na bieżąco monitoruje dynamicznie zmieniającą się sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa (COVID-19).

W tym wyjątkowym okresie spowodowanym globalną pandemią COVID-19, zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i ich rodzin, naszych klientów oraz dostawców  stało  się priorytetem dla Commercial Metals Company. Kontynuujemy działalność produkcyjną oraz współpracę z naszymi klientami, stosując się jednocześnie do obowiązujących nakazów i zaleceń polskiego rządu. Podjęliśmy szereg działań prewencyjnych dotyczących m.in. ograniczenia podróży biznesowych, wizyt klientów i gości, wdrożyliśmy praktyki „dystansu społecznego”, zintensyfikowaliśmy  czynności związane z dezynfekcją i higieną pracy oraz wprowadziliśmy  pracę zdalną w tych obszarach, w których było to możliwe.
 
Na bieżąco monitorujemy sytuację we wszystkich krajowych i zagranicznych lokalizacjach oraz podejmujemy niezbędne działania zgodne z zaleceniami władz lokalnych lub państwowych. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas priorytetem jednocześnie podejmujemy wszelkie starania dla utrzymania miejsc pracy, ciągłości produkcji i łańcucha dostaw.
close right chevron right chevron left chevron play Commercial Metals Company